.: PŘIHLÁSIT SE :.

NickName: 

Heslo: 


Zaregistrovat se

.: KONTAKT :.

email

Články

Dukla C - DDM Praha 6 A 4.5 - 3.5

Po třetí ze 4 utkání prohráváme o dva body, ale Caissa je nám opět víc než štědře nakloněna. Navíc neskutečný závěr partie na 2.šachovnici jsem ještě za 40 let nezažil.

Protože se sluší, aby se k průběhu letošního Přeboru Prahy vyjádřil někdo z doposud suverénně vedoucího týmu a protože poslední mač mezi Dukla C a DDM P6 A byl zcela unikátní s naprosto nečekaným závěrem, rozhodl jsem se po delší odmlce opět přidat svůj příspěvek na tuto stránku.

Nejprve trochu suchých čísel. Na lichých deskách měli DuklaBorci bílé:

 

M.Mašek

F.Štross
1/2
M.Muroň
V.Křivánek
1-0
R.Soukal
K.Vlach
0-1
I.Němec
M.Valíková
1/2
J.Matyska
P.Slovák
1-0
J.Novotný
L.Hacaperková
1/2
R.Pospěch
J.Němec
0-1
V.Dolínek
M.Hacaperka
1-0
 

Před utkáním jsme si připoměli, že náš dnešní soupeř jsou právě Ti borci, kteří před 2 lety nám na poslední chvíli sebrali již téměř jistý postup do přeboru, kdy v posledním utkání nějakým zázrakem otočili utkání, které se vyvíjelo na 5-3 pro tehdejší DA C na naši prohru 3,5-4,5. Při pohledu na výsledky a z dalšího popisu vyplyne, že letos nám vše přesně ve stejném poměru vrátili.

 

Utkání začalo klasicky v 18.00 pod dohledem Pavla Háseho jako rozhodčího vcelku podle očekávání. Bílé figurky mají nepatrnou převahu na téměř všech šachovnicích.

Na 1. desce se hrála určitě nejzajímavější partie večera. Míra Mašek (Mirkové mi prominou, ale musím je nějak rozlišovat a protože , když se v klubu řekne Mirek, tak si všichni představí našeho bývalého předsedu klubu, budu M.Maška nazývat Mírou) se svého slovutného soupeře vůbec nezalekl, před partií dokonce prohlašoval, že s ním má asi kladné skóre, i když se už dlouho za šachovnicí nesetkali. Vždy, když jsem se na partii díval, bylo tam plno vzruchu, vazby, útoky na krále, volní pěšci apod.

Mirek na 2. rozehrál partii klidně a postupně měnil figurky a pečlivě dbal na to, aby jemu zůstala dvojice střelců, zatímco soupeři již jednoho střelečka vyměnil.

Na 3. měl Ruda podle svých slov po zahájení pozici dobrou, nebo lepší či snad dokonce vyhranou? Nemohu to posoudit, protože jsem ji moc nesledoval, ale když jsem se na ni podíval později, tak už měl opět nějaké minusy.

Na 4. rozehrál Igor pircku a to tak, že pěšci na jednotlivých sloupcích se do sebe postupně zaklesávali jako nějací zápasníci sumo, až nakonec zbyl jediný pohyblivý pěšáček na sloupci f. Protože ani jeden z hráčů se nemohl odhodlat k jeho dalšímu postupu, neboť by se tím silně oslabil, partie skončila zákonitě jako první remisou.

Na 5. jsem po úvodních tazích 1.d4 a d5 zahrál po asi 20 letech sice až v 5. tahu 5. c4, což určitě pro ty, kteří znají mé „domečkové“ zahájení, muselo být značným překvapením. A nutno říci, že jsem se později nestačil sám divit.

Jarda na 6. hrál nějakou jeho oblíbenou variantu, která je zcela mimo můj reportoir zahájení a které nerozumím. Připadalo mi to nějaké divné, ale Jarda si v podobných pozicích libuje. Nakonec trochu překvapivě, se jako druhý v pořadí dohaduje se svou soupeřkou na remise. Následné analýzy ukázali, že to bylo možná předčasné, protože obě strany měli ještě mnoho možností a kdo ví, jak by to nakonec dopadlo.

Radimovi se letos nějak nedaří zahájení. Opět jsem viděl nějaké pěšce méně. Vlastně ani nevím, co hráli za zahájení.

Zato na 8. je na DuklaBorce letos spolehnutí, ať už tam nastupuje pan Dolínek nebo Honza Červenka. Zpravidla soupeře hned od začátku přehrávají a nedají jim moc šancí. Ani tato partie nebyla výjimkou, i když se nakonec hrála až do závěrečné časovky.

 

Po další hodince se však věci komplikují a nad DuklaCéčkem se začínají stahovat černé bouřkové mraky. První se jich zalekne Ruda, někde něco potratí, nechává vniknout soupeřovy figurky do svého tábora a je poměrně brzo konec. 1-2

Následuje ho Radim v jehož partii rychle mizí figurky až nakonec na šachovnici zůstane kromě 2 králů a 2 pěšců černého od každédo druhu jen jedna. Bohužel Radim má samotnou dámu a protože večňák nikde není, zaznamenáváme další nulu. 1-3 To je letos již 3. zápas ze 4 v němž prohráváme o 2 body.

Bouřka se honí i nad mojí partií, ale blesky naštěstí udeřili jinde. Nejprve jsem donutil soupeře k výměně dam na b3 a po axb3 jsem si uvolnil sloupec. Potom jsem však neopatrně totéž dovolil na druhé straně šachovnice a přišel jsem o svého skvostného černopoláka na g3. Volné háčko se nakonec po mé nepřesné hře projevilo jako výhodné pro černého , který po něm nakonec pronikl věží do mé pozice. Přesunul jsem tedy obě věže zpět na ačko, obětoval střelce na a6, abych se i já dostal do nebezpečné blízkosti černého krále. Kdyby se však soupeř v této chvíli nerozhodl honit za dalšími pěšci (nebo snad hrál na mat koněm a věží?), ale místo toho by vyměnil alespoň jednu věž, tak bylo po zápase, protože bez figury a protihry bych musel za chvíli uznat marnost dalšího odporu.

Ani na první partii se Mírovi stále nedaří prorazit houževnatou obranu Fr.Štrosse, který navíc trpělivě sbírá při každé vhodné příležitosti pěšce bílého na dámském křídle a vytváří zdánlivě nebezpečný řetěz c6-b5-a4, který již nemá žádného oponenta. A tak jen Mirkova a Vladimírova partie probíhá podle předem připraveného scénáře.

 

Nakonec se ale na Duklu opět usmálo sluníčko a jak rychle bouřka přišla, tak rychle i odešla. První zvrat nastal v mé partii. Soupeř si buď neuvědomil, že má k dispozici jen poslední dvě řady nebo si myslel že s věží a střelcem v obraně se musí dvojici věží ubránit, přehlédl jednoduché zapojení mého posledního koníka do útoku a těsně před matem se vzdal.

 

Následovala bezpečná výhra na 8. šachovnici a bylo vyrovnáno 3-3.

 

Konečně jsem se mohl pořádně podívat na zbývající partie a v tu chvíli se mi zdálo, že vše je na velice dobré cestě. Jediným problémem bylo Mirkových 56 vteřin oproti soupeřovým 11 minutám. Na první desce také vše vypadalo velice příjemně, obzvláště po té, co bílý postoupil píškem až na e7 a současně hrozil matem dámou po dlouhé diagonále, sebráním věže na f8 či pouhým dobráním figury na b6. Černý proto rychle hledal cestu k nějakým věčným šachům.

 

V této chvíli náš kapitán trochu překvapivě nabídl soupeřům celkovou remisu, ale byl ihned odmítnut. Po chvilce se dohodli na remise oba borci na 1.šachovnici, protože z věčného šachu uniknout nešlo a různé odtažné šachy černého nepomáhali, dokonce ani kdyby při nich byla napadena bílá dáma pěšcem. Navíc se oběma krátil čas, tak se nakonec dohodli na sňatku z rozumu a zaknihovali remisu 3.5-3.5.

 

Závěr Mirkovi partie zasluhuje delší popis. Mirek byl nejprve donucen odevzdat jednoho ze svých střelců za uprchlíka na h7, ovšem jeho král zcela opanoval centrum. Potom bílý dlouze počítal, každý tah několik minut, ale správně se dopočítal k tomu, že odevzdáním obou figurek bude moci běžet svým volňáskem z a2 až na a8 a ani střelec černého jej nezastaví, protože mu překážejí vlastní pěšci. V průběhu této honičky nabídl Mirek remisu a byl rovněž odmítnut.  Skutečně bílý doběhl do dámy jako první a na jeho a8D černý odpovídal teprve tahem c3-c2. V té chvíli byl stav na hodinách asi 30 vteřin u Mirka a 2 minuty u soupeře. Bílý si dal jeden šach dámou Da5 a Mirek ustupuje králem na d1.Kupodivu další šach na šachovnici nebyl (kromě tahu Da1+, po kterém by přišlo samozřejmě c1D) a tak bílý bere jednoho pěšce na d5.Mirek hned staví dámu c1D. Následuje několik šachů a čas se neúprosně krátí (15vteřin proti 1m30). Nakonec bílý se svými figurkami Kh7,De4, kdy mu hrozí po Dc2 výměna dam, nalézá „vyhrávající“ tah  D4-D3?!?!?! Všichni přítomní hlasitě vzdychnou, někteří hodně nahlas „Nemožný tah“. Rozhodčí musí přerušit partii a přidává Mirkovi 2 minuty. Z nejhoršího je Mirek venku a protože se soupeř dotkl Pd4, musí s ním táhnout na d5 a přijde již zmiňované Dc2, výměna dam a se střelcem na f4, který kryje posledního Pd6 uznává bílý marnost dalšího boje. 4.5-3.5

 

V hrací místnosti ještě dlouho nikdo nemůže uvěřit tomu, co se dnes stalo. Hosté odjíždějí nakonec určitě s pocitem naprosto odevzdaného zápasu a my si jen připomínáme, že jsme jim kavalírsky dvakrát nabízeli celkovou remisu.

Autor: Matyska


powered by Ondřej Veselý (C) 2004 - 2019