.: PŘIHLÁSIT SE :.

NickName: 

Heslo: 


Zaregistrovat se

.: KONTAKT :.

email

Články

Několik slov předsedy

Vážení šachoví přátelé!

Jak víte (ale ne všichni), že v pondělí 25.9.2006 se uskutečnila členská schůze našeho klubu, na které byl zvolen nový výbor a novým předsedou se stala moje maličkost. Tato nově vzniklá skutečnost mě vybídla k tomu, aby k našim členům řekl několik slov. Předně si považuji za velkou čest, že mohu pokračovat v činnosti, na které se v minulosti podílely takové legendy armádního šachu jako generálové Hradil a Macek, v pozdější době Miloš Sakař a Mirek Muroň (pokud jsem na někoho zapomněl, nechť mi odpustí). Děkuji tedy za důvěru a chtěl bych slíbit, že se pokusím přinést do našeho oddílu nějaké nové myšlenky. Byl bych rád, kdyby jste se i vy, členové, do této činnosti aktivně zapojili. Chtěl bych, aby se více žilo klubem, mohl by se např. hrát klubový žebříček v rapidu příp. v blesku, chtěl bych zorganizovat kvalitní turnaj o ELO body v praktickém šachu a také bychom se mohli zamyslet na tím, jak se bude v budoucnu pracovat s mládeží (naše členská základna stárne). Pak jsou zde věci, které nejsme schopni jako výbor sami prosadit, je třeba, aby si to vzali za své všichni členové. Jde o zlepšení příspěvkové morálky, jde o soutěž družstev (a nejen o výsledky, ale také o docházku na zápasy). K zlepšení práce by mělo také přispět ve větší míře zveřejňování výsledků, partií a podnětů na našich webových stránkách. Jako sen se pak jeví představa, že se náš klub dostane zase na výsluní jak tomu bylo v minulosti. Tradice našeho klubu je velmi významná. Jsem také přesvědčen, že mi k tomu bude napomáhat i celý výbor,jehož staronovými členy se stali Miloš Sakař (výkonný místopředseda), Jirka Matyska (hospodář), Petr Sýkora a Milan Orság. Náš výbor se bude scházet každý první čtvrtek v měsíci v 17,30 (tedy půl hodiny před pravidelným bleskovým turnajem) a právě tam je možné přednést své připomínky a náměty.

Váš nový předseda Rudolf Soukal

    

 

 

 

Autor: Soukal


powered by Ondřej Veselý (C) 2004 - 2019